Privacy beleid

EXPRNCE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

 

1.       Definities

1. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;;
2. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;;
3. Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;;

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van EXPRNCE. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

 

2.       Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

3.       Hoe gaat EXPRNCE om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer u ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

 

4.       En zogenaamde cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. 

5.       Cookiegebruik

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. 

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. 

De cookies die adverteerders en website eigenaren inzicht geven in jouw interesses kunt u aan- of uitzetten in www.youronlinechoices.eu/nl bij 'Veelgestelde vragen'. U kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet u surfgedrag mogen vastleggen. De cookies die jouw wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

 

6.       Hoe gaat EXPRNCE om met e-mailadressen voor de maandelijkse nieuwsbrief?

Wanneer u wilt profiteren van onze maandelijkse acties kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan telkens de actie van die maand. Indien u hieromtrent vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, kunt u een mail sturen naar onze klantenservice.
Indien u uzelf wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, kunt u dit doen door te klikken in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden nieuwsbrief", dan wordt u automatisch uitgeschreven. Ook kunt u uzelf afmelden door een verzoek te sturen naar de klantenservice, dan schrijven wij u handmatig uit. Het afzenderadres voor onze nieuwsbrief is info@exprnce.com. U kunt deze toevoegen aan uw adresboek voor een goed ontvangst van onze nieuwsbrief.

U kunt ons bereiken op het volgende nummer: 
Tel: +31 (0)85-4011-817
E-mail: info@exprnce.com                                                                                                                                     

Leiden, 28 januari 2014

 

 

 

 

Payment Options: Paypal, iDeal, Creditcard